?رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با اشاره به نقش وجایگاه خانه مطبوعات استان بر حمایت های لازم در بخش های مختلف تاکید وبر اختصاص بودجه لازم از محل سرفصل های فرهنگی قول مساعد داد.

حمید جهانشاهی  در دیدار مدیرعامل خانه مطبوعات ورسانه استان با اشاره به تاکید استاندار خراسان جنوبی بر حمایت همه جانبه از خانه مطبوعات برای توسعه فعالیت ها اجرایی، تصریح کرد: این سازمان برای اختصاص اعتبارات مورد نیاز ازهیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

?وی با بیان اینکه این سازمان برای تکمیل ساختمان خانه مطبوعات ورسانه استان ،طی سالهای گذشته مساعد ت های لازم را با اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی داشته است گفت: برای تکمیل سایر زیر ساخت ها وتوسعه فعالیت های خانه مطبوعات از جمله زیرساخت های اجرایی وساختمانی ، پرسنلی وتجهیزات اعتبار مورد نیاز را اختصاص خواهیم داد.

?رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی گفت:برای برگزاری دوره های آموزشی خبرنگاران واصحاب رسانه در اختصاص سالن وکلاس های مورد نیاز همکاری لازم انجام می شود.

?مدیرعامل خانه مطبوعات ورسانه خراسان جنوبی در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت خانه مطبوعات ورسانه استان، خواستار اختصاص اعتبار برای توسعه وتکمیل زیرساخت های اجرایی وساختمانی ، پرسنلی وتجهیزات مورد نیاز شد.

? محمد قربانی با بیان اینکه ارائه خدمات شایسته به جامعه رسانه ای استان خراسان جنوبی نیازمند منابع مالی است، بر اختصاص بودجه لازم برای توسعه برنامه های جاری خانه مطبوعات استان تاکید کرد.

?وی از اهتمام وهمکاری ارزشمند رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان باخانه مطبوعات ورسانه استان قدردانی و اختصاص اعتبار ازسرفصل های اعتباری برای تکمیل زیر ساخت های خانه مطبوعات وارائه خدمات بهتر ومطلوب تر به جامعه رسانه ای استان را خواستار شد.

?مدیرعامل خانه مطبوعات ورسانه خراسان جنوبی حمایت تمام قدسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برای اختصاص اعتبار در جهت توسعه زیرساخت های لازم در این نهاد صنفی را نشانه توجه متولیان استان به رسانه ها وکارکرد آن در جامعه دانست وتاکید کرد: نگاه توسعه محوربا رویکرد پیوست رسانه ای باید در استان بیش از پیش گسترش یابد.

?قربانی گفت: خانه مطبوعات مطالبات صنفی تمام اهالی رسانه خراسان جنوبی را دنبال می کند ودراین راستا مصمم هستیم تا به بهترین وجه ممکن خدمات درحد توان به اعضا ارائه دهیم.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور