مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: امسال در راستای حمایت از زرشکاران در بحث فروش زرشک راه‌اندازی پنج مرکز خرید توافقی دیده شده است.

حمایت از زرشکاران خراسان جنوبی با خرید توافقی

زرشک از محصولات استراتژیک استان خراسان جنوبی بوده که کشاورزان زیادی به تولید این محصول در استان مشغول هستند.

بازار فروش یکی از دغدغه‌های اصلی زرشکاران استان بوده که هر ساله با آغاز فصل برداشت کشاورزان دغدغمند برای فروش مح۱ول برداشت شده در سال قبل خود می‌شوند.

یکی از اقدامات مهم تعاون روستایی در جهت حمایت از زرشکاران خرید توافقی این محصول است.

سید حسن رضوی، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی در این رابطه اظهارداشت: خریدهای توافقی تشکل‌های تعاون روستای استان موجب ثبات بخشی بر بازار زرشک و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده سودجویان در جهت بهره‌برداری از عدم وجود حامی کشاورزان می‌شود.

وی تصریح کرد: تشکل‌های تعاونی با حضور در کنار کشاورزان و خرید محصول آنها با قیمت بالاتر از سطح بازار موجب می‌گردند تا تثبیت قیمت انجام گردیده و کشاورز دغدغه‌ای برای فروش محصول نداشته باشد.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این مدیریت از چند ماه قبل از برداشت محصول، جلسات متعددی با حضور دست اندرکاران مربوط برگزار کرده است، افزود: برنامه ریزی لازم برای حضور فعال تشکل‌ها به منظور ثبات بخشی به بازار انجام که براساس برنامه ریزی های انجام شده تشکل های تعاونی با راه اندازی مراکز خرید توافقی در کنار تولیدکنندگان این بخش خواهند بود و نسبت به خرید فرآوری و بازاریابی برای فروش محصول اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

رضوی گفت: مراکز در ۵ شهرستان بیرجند، قاین، زیرکوه، درمیان و سربیشه برای فروش محصول اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور