مقامی مسئول کمیته رسانه جشنواره ملی زرشک خبر داد:
🔸حضور ۲۰ خبرنگار و عکاس داخلی و خارجی در جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی

🔹مسئول کمیته رسانه جشنواره ملی زرشک از پوشش رسانه ای جشنواره در سطح وسیع خبر داد.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمود مقامی با بیان این مطلب در دیدار دست اندرکاران جشنواره ملی زرشک با استاندار بیان داشت: برای اولین بار است که همه رسانه ها و فضای مجازی در قالب خانه مطبوعات برای اطلاع رسانی مناسب جشنواره ملی زرشک پای کار آمده اند.
🔹وی افزود: علاوه بر فعالان حوزه رسانه ها و فضای مجازی خراسان جنوبی، ۲۰خبرنکار و عکاس داخلی و خارجی و یک مستند ساز مطرح کشور نیز پوشش رسانه ای این جشنواره را به عهده گرفته اند.
🔹به گفته وی؛ برای این که اطلاع رسانی جشنواره ملی زرشک به خوبی انجام شود، برنامه مناسبی پیش بینی شده است که البته نیاز به حمایت مالی دارد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور