۱۲۰جهادگر بسیجی قرارگاه جهادی امام رضا(ع) بشرویه تا ۹فروردین به ارائه خدمات در روستا‌های بخش مرزی درح شهرستان سربیشه می‌پردازند.

۱۲۰جهادگر بسیجی قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از شهر‌های بشرویه، بیرجند، طبس، مشهد و استانهای مازندان، قم و تهران از ۲۷ اسفند ۹۹ تا ۹فروردین در روستا‌های بخش مرزی درح حضور دارند و به ارائه خدمات مختلف عمرانی، فنی و آموزشی می‌پردازند. 
به گفته حجت الاسلام دُمیری مسئول این قرارگاه جهادی تا پایان حضور در بخش درح تعداد حدود ۲۵روستای مرزی بخش درح  شهرستان سربیشه از خدمات مختلف عمرانی و آموزشی این گروه جهادی بهره‌مند خواهند شد.