#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

رئیس دانشگاه بیرجند به ذکر نام خراسان جنوبی و تمدن و فرهنگ آن در کتاب های معتبر تاریخ، سفرنامه ها و شهرنامه ها متعددی اشاره کرد و گفت: بدیهی است در سایه این فرهنگ و تمدن شاهد حضور نام آوران متعدد فرهنگی، هنری، علمی و دینی باشیم.
، احمد لامعی گیو صبح امروز در مراسم بزرگداشت “فرهنگ پژوهان” برای دکتر “محمد مهدی ناصح”، عنوان کرد: هنگام مقایسه تاریخ گذشته ایران با دیگر تمدن ها متوجه دو خصلت مهم آن می شویم که به فرهنگ مردمان این منطقه مرتبط است.
به گفته وی ایران در طول تاریخ از دوره باستان تا زمان ظهور دین اسلام و پذیرش آن توسط ایرانیان، دارای مردمانی یکتا و موحد بوده است. همچنین در تاریخ ایران، از دوره مادها تا به امروز، همواره مورد لشکرکشی های متعدد قرار گرفتیم اما ایرانیان با فرهنگ خود توانستند اقوام سرکش را سر به راه کنند.
وی با اشاره به این که در سایه فکر و اندیشه توانستیم فرهنگ خود را گسترش دهیم، اضافه کرد: آثار به جا مانده از هر تمدنی نشانگر هویت فرهنگی و غنای فکری مردمان آن است و در خراسان جنوبی، به ویژه بیرجند، شاهد آثار فرهنگی شفاهی و مکتوب بسیاری هستیم.

رئیس دانشگاه بیرجند به ذکر نام خراسان جنوبی و تمدن و فرهنگ آن در کتاب های معتبری همچون یاقوت حموی، نزهه القلوب حمدالله مستوفی، بستان السیاحه و همچنین در سفرنامه ها و شهرنامه های متعددی اشاره کرد و گفت: بدیهی است در سایه این فرهنگ و تمدن شاهد حضور نام آوران متعددی باشیم.
لامعی با اشاره به سابقه خراسان جنوبی در گسترش فرهنگ در کشور و حضور فرهیختگان، اندیشمندان و شخصیت های علمی و دینی، اضافه کرد: جلسه امروز به نام استاد فرزانه زنده یاد دکتر محمد مهدی ناصح برگزار شده است، استاد مسلط زبان و ادبیات فارسی در کشور ما خصوصا خراسان بزرگ که با مردم داری، اخلاق محوری، متانت، صلابت و مناعت طبع خود موجل گسترش فرهنگ در منطقه شد.
وی خاطرنشان کرد: مرحوم دکتر ناصح گر چه دیگر در بین ما حضور ندارند، اما فکر ، اندیشه و آثار او برای همیشه در تاریخ باقی می ماند.