🔻در این چند روز بحث ورود معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرا به منظور شرکت در همایش ملی روز روستا و عشایر که خراسان جنوبی در ششمین سال برگزاری این رویداد میزبانی آن را بر عهده دارد ،بحث داغ محافل است .
اگر به واقع دلسوز مردم و استانمان هستیم باید خارج از هر نوع نگاه سیاسی این فرصت را مغتنم شمرده و سعی در ایجاد بستری مناسب جهت توسعه ی استان از فرصت ایجاد شده داشته باشیم.

⛔️اما متأسفانه طبق روال موجود در چند سال اخیر در این چند روز نیز موضع گیری هایی کوته نظرانه از محافل و رسانه های سفارشی نویس به چشم می‌خورد که با پیش کشیدن مسایلی پیش و پا افتاده همیشه سعی در ایجاد تنش و شکاف بین مردم و مسئولین و دلسرد کردن مردم را داشته و دارند و به جای استفاده از فرصت بوجود آمده جهت بهره‌برداری به نفع استان که در نهایت به سود مردم شریف خراسان جنوبی می‌باشد سعی در بی اهمیت جلوه دادن این رویداد دارند تا عملکرد مثبت دولت را به حاشیه برده و بار دیگر نشان دهند منافع سیاسی و حب و بغض های خود را به منافع مردم و استان ترجیح می‌دهند ، اما از آنجاییکه خوشبختانه در سالهای اخیر و با توجه به فراگیر شدن فضای مجازی در بین مردم و فضای شفاف بوجود آمده باعث شده چشم مردم بر روی حقیقت باز شود امید داریم کم کم بساط این بی اخلاقی ها از جامعه رخت ببندد و همه به این باور برسیم تا منافع مشترک استان را فدای سلایق سیاسی و جناحی نکنیم ، و دیگر شاهد این رفتار تنگ نظرانه نباشیم.

🔸و در آخر امیدواریم مسئولان استانی نهایت تلاش خود را در فرصت بوجود آمده به کار گیرند تا به طور محسوس شاهد رشد و شکوفایی همه جانبه ی استان باشیم.