#انتخابات_۱۴۰۰
#مردم_میدان
#انتخابات_درست_کار_درست

🔰 مردم درمیان پای صندوق های رأی