حضور محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در برنامه زنده گفتمان هفته شبکه خاوران
▶️ پنجشنبه ۴ اردیبهشت بعد از خبر ۲۰