مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: حضور رأی اولی ها بر شور و نشاط انتخاباتی می افزاید.
مهدی مرادی با بیان این مطلب در دیدار مسئول سازمان دانش آموزی استان، مسئول خبرگزاری پانا و جمعی از خبرنگاران این حوزه ، از دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: جامعه هدف شما در سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا، جوانان و نوجوانان خلاق و پرانرژی هستند.
🔹وی کار با دانش آموزان را سخت اما لذت بخش عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی که فضای مجازی با زندگی همه ما عجین شده، باورهای فکری و رفتاری جوانان و نوجوانان را هم متأثر ساخته است.
🔹به گفته وی؛ تکلیف و وظیفه حوزه هایی مثل سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا این است که خوراک فکری و آموزشی لازم را به جوانان و نوجوانان بدهند تا در گرداب فضای مجازی دچار سردرگمی و انحطاط نشوند.
🔹مدیرکل روابط عمومی استانداری با اشاره به سیاه نمایی های دشمن در راستای کمرنگ نشان دادن خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، متذکر شد: معاندان به صورت کامل حساب شده و متناسب با ذائقه مخاطبان از رسانه استفاده می کند.
🔹مرادی تأکید کرد: در تولید محتوا و عرضه آن در فضاهای رسانه ای مجازی باید نهایت دقت را داشت و از افراط و تفریط پرهیز نمود.
🔹وی ضمن مطلوب خواندن اقدامات خبرگزاری پانا و سازمان دانش آموزی در راستای استفاده از ظرفیت های در اختیار، خاطرنشان کرد: دانش آموزانی که امروز در خبرگزاری پانا مشغول فراگیری و فعالیت هستند، آینده رسانه ایران اسلامی را شامل می شوند و هر چه پایه دانش و تخصص آنها قوی تر باشد، قطعاً در مقابله با امپراتوری رسانه ای دشمن موفق تر خواهند بود.
🔹مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان با اشاره به انتخابات اسفند ماه، تأکید کرد: مهمترین پاسخ به سنگ اندازی ها و سیاه نمایی های دشمنان، حضور حداکثری مردم در انتخابات است.
🔹مرادی متذکر شد: از بزرگترین وظایف ما به عنوان رسانه این است که با تولید محتواهای مناسب و معرفی توفیقات نظام و دولت، روشنگری کرده و مشارکت مردم را ارتقاء دهیم.
🔹وی به نقش تعیین کننده رأی اولی ها در انتخابات اشاره کرد و گفت: مسئولیت این موضوع با آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی است که از این فرصت، به درستی استفاده شود.
🔹شایان ذکر است؛ مدیرکل روابط عمومی استانداری در ادامه این دیدار، از دفتر تحریریه خبرگزاری پانا هم بازدید کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور