حضور مهندس جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور ، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مدیران کل ستادی استان در شهرستان فردوس

🔸 بازدید از مسکن محرومین، کارگاه سنگ تراشی و گوهر تراشی، آب انبارها، مزارشهدای روستای خانکوک