حضور استاندار خراسان جنوبی در مراسم شام غریبان آستان مقدس شهدای باقریه بیرجند