حضور استاندار خراسان جنوبی در بخش جلگه ماژان؛استاندار خراسان جنوبی در چندین روستای بخش جلگه ماژان در شهرستان خوسف حضور یافت وبامردم این روستاها از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.
وی در روستاهای طاهر آباد،جیرگ،مهنج،یوش ویوشو حضور یافت و ضمن دیدار با مردم این روستاها مشکلات ودرخواست های آنان را بررسی و دستورات لازم را در جهت حل آنها صادر کرد.
🔹این گزارش حاکیست،مقام عالی دولت در استان باحضور در روستای ماژان در جریان آخرین مصوبات سفر استاندار به شهرستان خوسف وبخش جلگه ماژان قرار گرفت و دستورات لازم جهت تسریع روند اجرای آنها به مسئولین ذی ربط به صورت تلفنی صادر کرد.