استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: جهان بینی و حس انقلابی و جهادی بسیج سازندگی به دستگاه های اجرایی انتقال یابد.
؛ جواد قناعت با بیان این مطلب در جلسه دیدار فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) و مسئول بسیج سازندگی استان که در محل ساختمان بسیج سازندگی و به مناسبت هفته بسیج سازندگی انجام شد، خاطرنشان کرد: مردمی بودن، خاکی بودن، انقلابی بودن، جهادی بودن، شبانه روزی کار کردن، وقت گذاشتن، توقع نداشتن، مخلصانه کار کردن و … از ویژگی های نیروی بسیج سازندگی است.
🔹به گفته وی؛ این ویژگی ها سبب شده نیروهای بسیجی مخلصانه و بدون هیچ توقعی در راستای خدمت به مردم پای کار باشند.
🔹وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی برضرورت تزریق نگاه انقلابی به دستگاه های دولتی، متذکر شد: انتقال این حس و ویژگی ها به دستگاه های اجرایی و به ویژه مدیران در کیفیت و کمیت خدمات رسانی به مردم مؤثر است.
🔹استاندار حضور نیروهای بسیجی و جهادی در مناطق دورافتاده و محروم را قابل تقدیر خواند و اظهار داشت: کارهای اثرگذار بسیج در مناطق دورافتاده و مرزی در سطح کشور به ویژه در خراسان جنوبی ارزشمند و قابل توجه است.
🔹قناعت متذکر شد: نیروهای بسیجی براساس یک اعتقاد و باور دینی و انقلابی به دنبال انجام کار و خدمت به مردم هستند در حالی که اغلب مدیران، کار را طبق وظیفه اداری و تکلیفی که به عهده دارند، انجام می دهند.
🔹وی تأکید کرد: اعتقاد قلبی نیروهای بسیجی به خدمت به مردم باعث شده کارهایی که انجام می دهند برکت و اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
🔹شایان ذکر است؛ در پایان این جلسه با اهدای لوحی با امضای استاندار از خدمات هنری مسئول بسیج سازندگی استان تقدیر شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور