رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به حساسیت های دور دوم انتخابات گفت: بر مدار قانون و بی طرفی حرکت می کنیم.

، حجت الاسلام مهدی یعقوبی در ششمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی خراسان جنوبی اظهار کرد: مجموعه گزارش‌هایی که در مرحله اول انتخابات مجلس در خراسان جنوبی واصل و مورد پیگیری قرار گرفت هیچ تأثیری در نتیجه انتخابات نداشت.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی گفت: از این جهت صحت نتیجه انتخابات در هر چهار دوره انتخابات توسط شورای نگهبان تأیید شد.

یعقوبی با اشاره به اینکه امیدواریم در مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف نیز کار انتخابات طبق روال قانونی و با انصاف و بی طرفی کامل به سامان برسد، ادامه داد: در راستا پیشگیری از هرگونه تخلفی را مد نظر قرار داریم.

وی ادامه داد: از آنجایی که مرحله دوم انتخابات رقابت بین دو نفر است حساسیت‌ها به اوج رسیده و فضا در مواردی دو قطبی شده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی اظهار کرد: ۴۸ ساعت مانده تا انتخابات و روز و شب انتخابات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و شاید کوچک‌ترین تخلفی دستاویزی برای بهانه گیری های بعد از انتخابات شود.

یعقوبی با تأکید بر اینکه هر دو نامزد انتخاباتی حوزه انتخاباتی بیرجند، درمیان و خوسف آشنا به قانون هستند، یادآور شد: درخواست ما نیز بر این است که در مسیر قانون فعالیت داشته باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور