مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی گفت:مساحت کانون های بحرانی استان به دو میلیون و ۱۴۴هزار و ۷۲۹ هکتار رسیده که رشد ۵۵ درصدی را نشان می دهد.

نصرآبادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در خصوص وضعیت بیابان‌های استان گفت:  بر اساس مطالعاتی که سال ۹۶ توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام شده، شرایط استان بحرانی‌تر شده است.

او افزود: بر اساس آخرین مطالعات در سال ۹۶ مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی از سه میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۷۶ هکتار به پنج میلیون و ۲۴۳ هزار و ۹۶ هکتار یعنی حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است.

نصرآبادی ادامه داد: مساحت کانون‌های بحرانی استان هم از یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۷۴۱ هکتار به دو میلیون و ۱۴۴ هزار و ۷۲۹ هکتار رسیده است که رشد ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

او اظهار کرد: شهرستان طبس با ۵۹۷ هزار و ۴۳۵ هکتار بزرگترین کانون بحران را به خود اختصاص داده که نیازمند توجه ویژه است.

مقابله با بیابان زدایی  نیازمند اعتبارات ویژه است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از شدت پیشرفت بیابان در استان انجام شده است، گفت: متناسب با اعتبارات داده شده تا سال ۹۷، بیش از ۱۷۴ هزار و ۷۸۳ هکتار عملیات بیولوژیک شامل نهاکاری، بذر پاشی، تهیه طرح‌های بیابان زدایی، مدیریت جنگل‌های دست کاشت، و ایجاد بادشکن زنده و غیر زنده انجام شده است.

او با بیان اینکه در یک میلیون و ۷۴۰ هزار هکتار کار مطالعاتی انجام شد، اظهار کرد: سال ۹۸ برای منابع طبیعی و آبخیزداری استان بسیار طلایی بود چرا که ۸۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار به بحث نهضت بیابان زدایی در استان اختصاص یافت.

نصرآبادی با بیان اینکه با این اعتبار ۲۲ هزار هکتار طرح مطالعاتی در نهبندان، درمیان و خوسف آغاز شد، گفت: همچنین هفت هزار و ۲۰۰ هکتار پروژه نهالکاری تعریف شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: اجرای ۲۸۲ کیلومتر بادشکن زنده، ۱۰۰ کیلومتر بادشکن غیر زنده، مراقبت و آبیاری‌های سنواتی سه هزار و ۷۰۰ هکتار، مدیریت رواناب ۹ هزار هکتار، اجرای سیستم‌های چرایی هفت هزار و ۷۵۰ هکتار، و ساماندهی و کنترل چرای دام در ۹ هزار و ۱۴۳ هکتار از اقدامات سال گذشته است.

او افزود: همچنین مالچ پاشی همراه با نهال‌کاری ۶۵۷ هکتار، ایجاد تله‌های رسوب گیر ۱۰۰ کیلومتر و مدیریت جنگل‌های دست کاشت هشت هزار هکتار از دیگر اقدامات سال گذشته است.

بنا به گفته مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی تاکنون حدود ۸۰ درصد این طرح‌های سال گذشته در راستای بیابان زدایی انجام شده است.