علیرضا نصرآبادی  اظهار داشت: خراسان‌جنوبی با پدیده‌هایی چون گرد و غبار، خشکسالی‌های متعدد، وجود سیلاب و قرار گرفتن در معرض بادهای ۱۲۰ روز رو به رو است که شرایط نامساعدی را به وجود آورده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی در زمینه راه‌های مقابله با این پدیده‌ها بیان کرد: در حوزه مقابله با بیابان زائی در خراسان جنوبی در حدود یک میلیون هکتار اجرای عملیات داشته‌ایم و تهیه طرح‌های ویژه‌ای نیز در این زمینه صورت گرفته است.

نصرآبادی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی ۱۵ میلیون هکتار وسعت دارد، ادامه‌داد: ۹۰ درصد این عرصه‌ها مربوط به منابع طبیعی است که نشان از وسعت کار ما دارد.

وی با تأکید به اینکه بداریم، گفت: باران‌ها در خراسان جنوبی هر چند از نظر حجم بسیار کم هستند ولی از نظر شدت زمینه سیلاب را به وجود می‌آورد که نیازمند اقدامات ویژه‌ای است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: رفع مشکلات در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند همکاری همه مردم از یک طرف و از طرف دیگر همه دستگاه‌ها و نهادها است.

نصرآبادی با اشاره به اینکه برای سرسبز نگه داشتن خراسان جنوبی نیازمند نهضت کاشت درخت هستیم، بیان کرد: در این موضوع سهم آحاد مردم را باید در نظر گرفت و در سال جاری با مشارکت مردم بحث کاش یک میلیارد درخت در کشور مطرح شده است.

وی ادامه داد: کاشت درخت ارتباط مستقیمی با فرهنگ ایرانی و دینی ما دارد و به واسطه افزایش گازهای گلخانه‌ای و گازهای آلاینده، فرسایش خاک این موضوع به حد ضرورت رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت توجه به پیشگیری از آلودگی هوا در کنار توسعه کارخانه‌ها اظهار کرد: خراسان جنوبی از جمله ۹ استان درگیر با موضوع گرد و غبار در کشور است که یک زنگ هشدار محسوب می‌شود.

نصرآبادی با تأکید بر اینکه نیازمند افزایش تفرجگاه‌ها در خراسان جنوبی هستیم، گفت: در کنار توسعه و رشد باید به موضوع سالم زندگی کردن و داشتن هوای پاک و بدون آلودگی و افزایش فضای سبز توجه جدی داشته باشیم.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور