حجت الاسلام نصیرایی، نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان معرفی شد.

 نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف که تا پیش از این رئیس

مجمع نمایندگان استان بود گفت: از امروز حجت الاسلام نصیرایی به عنوان رئیس جدید مجمع نمایندگان استان به مدت یکسال عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
آقای خسروی افزود: در خراسان جنوبی هر کدام از ۴ نماینده مجلس به مدت یکسال مسئولیت ریاست مجمع نمایندگان استان را بر عهده خواهند داشت.