علی حسینی  مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بیرجند گفت ساعت ۱۳:۴۰ ظهر امروز طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ سه تیم عملیاتی از ایستگاه های غفاری ،سجادشهر ،مهرشهر و رئیس ایستگاه به محل حادثه واقع در خیابان محلاتی اعزام شدند.
اولین تیم عملیاتی از ایستگاه غفاری پس از یک دقیقه در محل حاضر شده و با شناسایی کانون حریق در واحد تجاری فروش اسباب بازی اقدام به اطفا آن کردند.
در ادامه با توجه به حجم زیاد دود و نفوذ آن به طبقات دیگر ساختمان ،عملیات تهویه توسط آتشنشانان ایستگاه سجاد شهر انجام شد.
خوشبختانه عملیات اطفا حریق و تهویه دود در کمترین زمان ممکن و قبل از رسیدن شعله های آتش به طبقات فوقانی و مغازه های مجاور انجام واز ایجاد خسارت بیشتر جلوگیری شد .
گفتنیست این حادثه خسارت جانی در پی نداشت