#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تا اواسط هفته آینده جوی پایدار و آرام در استان پیش بینی کرد.

فاطمه لطفی، به رسانه‌های گروهی گفت: مطابق با داده‌ها و الگوی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ضمن اینکه طی ۲۴ ساعت آینده به لحاظ دمایی نیز، ادامه روند کاهشی دما سبب تشدید سرما و یخبندان خواهد شد.

لطفی بیان کرد: صبح امروز ایستگاه علی آباد زارعین خوسف با کمینه دمای منفی ۴ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته ایستگاه‌های دهسلم و طبس با بیشینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه‌های استان بودند.

وی یادآور شد: تغییرات دما در مرکز استان هم بین منفی یک و ۷ درجه ثبت شد.