پاسخ به خبر شماره ۷۷۲۴۹ مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ به پیوست جوابیه این سازمان برای استحضار و انتشار از طریق آن پایگاه خبری به حضور ارسال می­گردد. ۱۲ هکتار از اراضی ملی در روستای افین برای ایجاد بارگاه زرشک به صورت رایگان به کشاورزان اعطا شده است. در مجتمع بارگاهی زرشک افین ۲۲۵ قطعه وجود دارد که ۱۵۷ پرونده درخواست واگذاری از سوی متقاضیان تکمیل و تعداد ۱۱۰ پرونده  قرار داد اجاره واحد‌ها به متقاضیان منعقد گردیده است. با توجه به اعلام مرحله اول و به منظور بهره برداری از دیگر منابع تسهیلاتی موجود، متقاضیان برای احداث بارگاه زرشک می­بایست در سامانه سیتا نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند تا پس از بررسی کارگروه ها برای دریافت تسهیلات معرفی گردند. سازمان جهاد کشاورزی هم اکنون پیگیر تامین و افزایش تسهیلات به بخش کشاورزی استان برای پرداخت به متقاضیان و بهره برداران این بخش می­باشد. با پیگیری­های صورت گرفته و همچنین قول مساعد مسئولین معاونت امور باغبانی وزارت، مسئولین سازمان امور اراضی کشور در سفر ماه گذشته به استان تصمیم­گیری نهایی در این خصوص انجام شد که مقرر گردید راه اندازی بارگاه‌های زرشک تا قبل از فصل برداشت برای کشاورزان نهایی گردد. مجتمع بارگاه بهداشتی زرشک افین در صورت احداث دومین مجتمع بارگاهی زرشک استان محسوب می­شود که در بزرگ­ترین باغ زرشک غرب آسیا قرار دارد. در خراسان جنوبی ۶۵۰ بارگاه سنتی و غیر سنتی زرشک وجود دارد که ۸۵ بارگاه زرشک غیر سنتی است و تلاش برای انجام احداث شهرک­های بارگاهی در دست پیگیری است.