نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: جهاد تبیین و روشنگری جوان و نوجوان نیاز به تخصص دارد.

 آیت الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در قرارگاه جهاد تبیین خراسان جنوبی با اشاره به رسوایی استکبار در موضوع جنگ غزه اظهارکرد: زمینه مساعدی برای تبیین جنایت‌های کشورهای استعماری به وجود آمده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان‌کرد: اگر از این فرصت تبیین استفاده نکنیم در واقع در حوزه فرهنگی یک ترک فعل کرده‌ایم.

عبادی با تأکید بر اینکه تبیین یا در زبان یا در قالب هنر و یا در فضاسازی انجام می‌شود، ادامه داد: در حوزه فضاسازی گاه یک دیوار نویسی با یک جمله سنجیده و دارای جوهره در ذهن افراد و شهروندان ماندگار می‌شود.

وی افزود: گاه یک نقاشی ویا المان و یا دیوار نویسی یک پیام ارزشمند به همراه دارد که در این زمینه باید برنامه ریزی کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه یک بیداری در بخش‌های زیادی از جهان به وجود آمده است، یادآور شد: این در حالی است که متأسفانه برخی از جوانان و نوجوانان ما از حوادث تاریخی ۱۰۰ سال اخیر بی اطلاع است و به همین جهت تحت تأثیر شبهات دشمن قرار می‌گیرد.

عبادی جهاد تبیین و آگاه سازی نوجوانان و جوانان نیاز به کار تخصصی دارد، گفت: رسانه‌ها و هنر می‌تواند نقش مهمی در تبیین گری داشته باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور