معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: جهاد تبیین به معنای بازگویی توفیقات نظام بوده و این وظیفه شرعی و قانونی ماست که باید به طور مستمر مورد توجه ما باشد.

محمدرضا طالبی، ا در مراسم بهره برداری از سالن چندمنظوره شهید سلیمانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اظهار کرد: سردار سلیمانی چند خصلت برجسته داشت که می‌توان در آن برای زندگی شخصی و کاری بهره جست.

وی با بیان اینکه اولین خصلت ایشان ولایت پذیری بود و اینکه بیشتر عمر خود را صرف دفاع از اسلام کرد، افزود: سردار سلیمانی همیشه در خط مقدم و پیشتاز نیروها حرکت می‌کرد.

طالبی با بیان اینکه این شخصیت در هر زمان به مشکلی برمی‌خورد به ائمه متوسل می‌شد و گاهی با دست خالی با مدیریت و فرماندهی که داشت به نتیجه می‌رسید، تصریح کرد: موضوع بعدی اینکه ایشان به صورت کامل گوش به فرمان ولی فقیه زمان خود بود.

وی ادامه داد: خصلت بعدی شجاعت وی بود چراکه ترسی در وجودش نبود؛ بهترین سرمایه هر انسانی جان اوست و با علم به اینکه در میدان جنگ این جان به خطر می‌افتد به میدان مبارزه می‌رفت.

طالبی با اشاره به برنامه ریزی و استفاده از بهترین تدابیر امنیتی در قامت سردار سلیمانی، اظهار کرد: روحیه شهادت طلبی و مردم داری و مردم یاری به خصوص در مناطق محروم از جمله خصلت‌های مهم سردار سلیمانی بود.

وی افزود: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دهه ۷۰ که فرماندهی قرارگاه شرق را به عنوان یکی از هشت قرارگاه عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عهده داشت، برای یک مأموریت کاری ویژه در استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان و به‌صورت غیره منتظره به سربیشه آمد.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین، افزود: توجه به طرح‌های نیمه تمام از اولویت‌های دولت سیزدهم است و وظیفه ما در جهاد تبیین تنها معرفی اسلام نیست و بازگویی توفیقات نظام از اصول مهم است.