رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، عملکرد و اقدام روسای سازمان های جهادکشاورزی کشور در خصوص میزان درصد اقدام مثبت در جهت درخواست های مردمی و داشتن بیشترین برنامه دیدار چهره به چهره مردمی، مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

حامد عارفی نیا ادامه داد: بر همین اساس و به استناد نامه سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی حائز رتبه اول در ” بالاترین عملکرد اقدام مثبت در ارتباطات مردمی” در بین استان های کشورگردیده است که موفقیت بسیار ارزشمندی در حوزه ارتباطات مردمی محسوب می گردد.
وی کسب این موفقیت را به جامعه بزرگ کشاورزی تبریک گفت و افزود: امید است بااتکال به خداوند متعال بتوانیم بیش از گذشته در جهت بررسی و اقدام در خصوص مطالبات به حق کشاورزان استان گام برداریم.