مدیر کل  کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: پارسال ۵ میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان صدقه در استان جمع آوری شده است.

سلم آبادی مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: پارسال مبلغ ۵ میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان صدقه توسط مسئولین امور خیریه و تخیله گر صدقات در سطح استان جمع آوری شده است.

او افزود: صدقات جمع آوری شده توسط مردم، بر اساس موازین شرعی در سر فصل‌های مختلفی از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج و مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و اقشار نیازمند هزینه شده است.

سلم آبادی اظهار کرد: پارسال تعداد ۷۸ هزار و ۱۶۸ صندوق صدقات در سطح استان فعال بوده است که از این تعداد ۷۴ هزار و ۵۶۲ صندوق کوچک (خانگی)، هزار و ۹۲۱ صندوق بزرگ اماکن و هزار و ۶۸۵ صندوق بزرگ معابر بوده است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی تصریح کرد: علاوه بر روش مستقیم پرداخت صدقه شهروندان می‌توانند با استفاده از گوشی تلفن همراه و شماره گیری کد #۰۵۶*۸۸۷۷* به صورت الکترونیکی صدقه پرداخت کنند