مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری جشن بزرگ «آتشونی» طی ۲۵ دی ماه در بیرجند خبر داد و گفت: این جشن از ویژه برنامه های هفته فرهنگی استان بوده که در راستای ایجاد نشاط اجتماعی برگزار می شود.
 علی فرخنده از برگزاری جشن بزرگ «آتشونی» خبر داد و افزود: این ویژه برنامه ساعت ١٨ شامگاه ۲۵ دی ماه در محل فرهنگسرای شهر بیرجند با حضور عموم مردم برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه این جشن از ویژه برنامه های هفته فرهنگی استان بوده که در راستای ایجاد نشاط اجتماعی برگزار می شود، گفت: موسیقی سنتی خراسان جنوبی و معرفی آداب و آئین‌های مردم استان از جمله برنامه های این جشن بوده که با استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی اجرایی می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: هدف از برگزاری اینگونه رویداد ها، تقویت وحدت محلی و هویت فرهنگی ایرانی-اسلامی به خصوص در بین قشر جوان می باشد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور