معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از اهداف برگزاری جشنواره ملی زرشک در خراسان جنوبی را تغییر نوع نگاه ها به زرشک را بیان و اضافه کرد: درصدد جلب توجه بخش دانش بنیاد، صنعت و کشور به زرشک هستیم. این محصول با ارزش در گشذته به صورت خام به بازار عرضه می شد اما بابرگزاری جشنواره ها امید است ایجاد صنایع تبدیلی برای ارزش این گوهر ناب کویر افزایش یابد.
دکتر «اشرفی » در حاشیه افتتاح نمایشگاه محصولات زرشک، اکران عکس و مسابقه نقاشی در فرهنگسرای بیرجند گفت: یکی از برنامه های جانبی جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی برپایی نمایشگاه های وابسته از جمله درحوزه عکاسی و آثار هنری وهمچنین فراورده های تبدیلی صنایع غذایی و دارویی وابسته به زرشک است.
وی افزود: شاهد تحول وتغییر نوع نگاه، روی آوری تولید کنندگان وصنت گران استان برای تکمیل زنجیره های ارزش زرشک در سبد غذایی خانوار هستیم.
به گفته وی امروز عسل زرشک با خواص مقوی و دارویی می تواند تحولی در حوزه تولید این محصول داشته باشد به گونه ای که گرده هایی که از زرشک تولید می شود برای بیماری ها و سلامت روان بسیار مفید است همچنین سس زرشک، مارمالاد و … که نشان دهنده تحولی در حوزه صنایع غذایی و تغییر نگرش جدید در حوزه زرشک است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور