🔹استاندار خراسان جنوبی، جذب اعتبارات ملی را از تکالیف مدیران کل برای رفع کمبودهای موجود در شهرستان ها عنوان کرد.
ملانوری با بیان این مطلب در نشست کاری با فرماندار درمیان، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات استانی، مدیران کل باید برای رفع نیازهای موجود در جذب اعتبارات ملی کوشاتر باشند.
🔹وی ادامه داد: هماهنگی و ارتباط بین مجموعه ادارات شهرستان با بخشداری ها، فرمانداری و استانداری، علاوه بر این که در رفع مشکلات موجود، بسیار مؤثر است، می تواند روند اجرای پروژه ها را شتاب ببخشد.
🔹استاندار با اشاره به مشکلات شهرستان درمیان از جمله موضوع آبرسانی به روستاها، گفت: با اولویت بندی امور، از این پس تقسیم اعتبارات در کمیته های برنامه ریزی، موضوع محور خواهد بود.
🔹ملانوری تصریح نمود: به این ترتیب با احصاء کمبودها در مناطق مختلف، موارد اولویت بندی شده و در ردیف تخصیص اعتبار قرار می گیرند.
🔹بخشی فرماندار درمیان نیز در این دیدار به تشریح وضعیت شهرستان پرداخت و با تأکید بر این که درمیان، قطب تقریب مذاهب استان است، گفت: ۶۸ درصد جمعیت شهرستان اهل سنت و ۳۲ درصد شیعه می باشند.
🔹وی با تأکید بر این که ۹۷ درصد روستاهای شهرستان دارای شبکه برق هستند و بیش از ۹۰ درصد روستاها هم به شبکه گاز وصل شده اند، متذکر شد: ۵۲ روستای شهرستان با تانکر آبرسانی می شوند.
🔹بخشی به همجواری درمیان با کشور افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن شهرستان و تعدد ترددها اما متأسفانه از اعتبارات ملی در حوزه راه محروم مانده ایم و اعتبارات اندک استانی، جوابگوی نیازهای منطقه در حوزه راه های روستایی نیست.
🔹فرماندار از مشارکت قابل تحسین مردم در انتخابات گفت و اذعان داشت: مردم شهرستان در انتخابات اخیر، مشارکت ۷۸ درصدی داشته اند و به واسطه خدمات مطلوب دولت تدبیر و امید در منطقه، بیش از ۹۲ درصد مردم به دکتر روحانی رأی داده اند.