#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸در حالی که در چهاردهم فروردین با گرفتن ۴۸ تست، ده بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده بودند، در شانزدهم فروردین تنها با ۳۴ تست، ده بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند.

🔸در شانزدهم فروردین با گرفتن تست از ۱۴ بیمار بستری ۴ مورد مبتلا به کرونا و با گرفتن تست از ۲۴ بیمار سرپایی و اطرافیان بیماران مبتلا، ۶ بیمار جدید شناسایی شدند.

🔸دانشگاه علوم پزشکی بیرجند چهار روز است تعداد تست های کرونا را افزایش داده و علاوه بر بیماران بستری که علایم کرونا را دارند از بیماران سرپایی و اطرافیان بیماران که علایم کرونا را هم ندارند، تست می گیرد.