بازرس کل خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بازرسی استان از مدیران ریسک پذیر و جسور حمایت می‌کند، گفت: جبران عقب ماندگی‌های خراسان جنوبی با ریسک پذیری و جسارت مدیران محقق می‌شود.

مهدی رحیمی،  در دیدار با مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیرنظر ریاست قوه قضاییه با دو وظیفه اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های دولتی و نظارت بر حسن جریان امور در این دستگاه‌ها تشکیل شده تا مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی بدون انحراف از قانون به بهترین شکل به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان  اینکه بازرسی استان از  مدیران ریسک پذیر و جسور حمایت می‌کند و این ضرورتی برای استان است، گفت: عقب ماندگی‌های خراسان جنوبی جز با ریسک پذیری و جسارت مدیران استان محقق نخواهد شد.

بازرس کل خراسان جنوبی تصریح کرد: بنای اولیه ما در نگاه به عملکرد دستگاه‌ها و مدیران صحت و سلامت است و به مدیران نیز اعلام کرده‌ایم آنچه از سر جسارت و ریسک پذیری برای پیشرفت و توسعه استان انجام شود مورد حمایت است.

رحیمی اظهار کرد: مدیران کم کاری و دست به عصا بودن خود را به گردن دستگاه‌های نظارتی می‌اندازند که با قاطعیت اعلام می‌کنیم این خلاف واقع است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به « مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: ما در مجموعه استان به عنوان یکی از دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود می‌دانیم همراهی با تشکیلات اجرایی را داشته باشیم تا بتوانند به نحو احسن به مردم خدمت رسانی و در راستای تحقق منویات رهبری حرکت کنند؛ همچنین در حوزه امور اقتصادی و دارایی استان تحول ایجاد شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور