🔹مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی بر جایگاه ویژه روابط عمومی در انعکاس عملکرد فرمانداران تأکید کرد.
مالکی با تأکید بر این مطلب در جلسه ویدئو کنفرانسی با مدیران روابط عمومی فرمانداری های شهرستان های استان، با اشاره به تأکید شخص استاندار به جایگاه روابط عمومی ها، خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی بموقع اخبار جلسات و برنامه های بازدید فرمانداران، مهمترین کاری است که در مجموعه روابط عمومی باید پیگیری و انجام شود.
🔹وی ضمن تشکر از تلاش و جدیت روابط عمومی فرمانداری ها، گفت: روابط عمومی حوزه پرکاری است و کارکنان این مجموعه بنا به گفته شخص استاندار، مشاور امین مدیر هستند.
🔹مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری در ادامه به تکالیف روابط عمومی ها اشاره کرد و تصریح نمود: برون داد و نتیجه فعالیت ها و اقدامات شما بر روی سایت فرمانداری به نمایش گذاشته می شود.
🔹مالکی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، سایت و پورتال فرمانداری باید به روز باشد.
وی با اشاره به وظیفه روابط عمومی در بحث تعامل با درون و بیرون سازمان خاطر نشان کرد: ایجاد پل های ارتباطی با اقشار مختلف جامعه با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، سهل الوصول ترین شیوه تعامل با مردم است.
به گفته وی؛ روابط عمومی می تواند با ایجاد چنین کانال هایی، ضمن انتشار اخبار حوزه، از مشکلات مردم نیز مطلع گردد.
🔹شایان ذکر است؛ روابط عمومی های حاضر در این جلسه هم به تشریح اقدامات خود پرداختند و ضمن انتقال مشکلاتی که به لحاظ کمبود تجهیزات دارند، رفع آنها را از روابط عمومی استانداری مطالبه کردند.