مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: جایگاه سوخت شهید مدرس (جانبازان) بیرجند به علت نواقص ایمنی و مخاطره‌آمیز تعطیل شد.

محمدرضا عابدانی افزود: در بازدید کارشناسان ایمنی منطقه به همراه سازمان‌های مرتبط از جایگاه سوخت مدرس نواقص مربوطه مشاهده و بررسی و به متصدی جایگاه اعلام شد.

وی اظهار داشت: این جایگاه واقع در بلوار مدرس شهر بیرجند تا رفع کامل نواقص و شرایط ایمن سوختگیری تعطیل و غیرفعال خواهد بود.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: این تعطیلی برای جایگاه بنزین است و جایگاه سی. ان. جی مدرس همچنان فعال بوده و آماده خدمت‌رسانی به همشهریان است.

استان خراسان جنوبی ۹۷ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور