#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

صداسْتانگاهِ جدید «محمدصادق دهقانی»، از دوازدهم تیرماه در مجتمع نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفتگو، به نمایش گذاشته شده است.
صداسْتانگاه، ترکیبی از سه کلمه‌ی صدا، داستان و نگاه است که با ایده‌ی محمدصادق دهقانی، مخاطب را با صدای آدم‌های داخل عکس مواجه می‌کند.
به این ترتیب که مردم با قرارگیری مقابل عکس‌ها و گذاشتن گوشی، دکمه‌ای را فشارداده و قصه‌ی دو دقیقه‌ای آن شخصیت را از زبان خودش می‌شنوند.
این قصه‌ها در «جانِ تهران» با تم «تنهایی و عشق در شهر» و در بیست و پنج اثر مقابل تماشاگر قرار دارند.
صداستانگاهِ «جان تهران» با ایده، نویسندگی، عکاسی و کارگردانی محمدصادق دهقانی و با همراهی یوسف سلیمی به عنوان مشاور عکس، محمدبراتی: ادیت عکس، رضا رفیعی: طراحی و تولید پخش کننده‌ی صوتی، سینا اخباری: مشاور طرح، با سپاس ویژه از حامد احسان بخش، آژانس عکس تهران، احسان قربانیان و پرستو علیزاده، به سفارش مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران برگزار شده‌است.
این صداستانگاه، از تاریخ دوازدهم تا هفدهم تیرماه، از ساعت ده صبح تا نوزده عصر در مجتمع نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفتگو پیش روی مخاطب قرار خواهد داشت‌.