رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی ، گفت: مرغوبیت عناب خراسان جنوبی سبب شده است که دو رقم عناب سیوجان و ماژان ثبت ملی شود و حرف اول را در کشور بزند.

غلامرضا قوسی افزود: بیشتر بهره برداران محصول خود را به صورت تازه خوری و مقداری برای خشک کردن استفاده می‌کنند، اما امسال به دلیل شرایط آب و هوایی شاهد کاهش ۳۰ درصدی عناب در خراسان جنوبی هستیم.

وی با بیان اینکه فصل تازه خوری عناب تا اواخر مهرماه ادامه دارد، ادامه داد: کشاورزان خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد عناب ایران قطب تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده اند.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از پیش بینی برداشت ۷ هزار تن عناب خشک از باغات خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد و بیان کرد: امسال به علت وزش باد‌های شدید و ریزش گل‌ها، گرمای هوا و زودرس بودن میوه عناب تولید این محصول کاهش یافته است.

قوسی با بیان اینکه ۹ هزار نفر بهره بردار عناب در خراسان جنوبی وجود دارد، ادامه داد: بیشترین سطح عناب در خراسان جنوبی از آن شهرستان‌های خوسف، بیرجند و سربیشه است.