#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

خانه آقا سید علی حسینی شهرستان خوسف در فهرست میراث ملی ثبت شد.

، مسئول ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث‌ فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی استان

ثبت خانه آقا سید علی حسینی  در فهرست میراث ملی گفت: این خانه در شهر ماژان شهرستان خوسف قرار دارد و همانند خانه‌های ایرانی و کویری دارای هشتی ورودی ، حیاط ، شاه‌نشین ، تابستان نشین و ایوان است.

طاهره مال‌اندوز افزود: شهر ماژان دارای بافت تاریخی باارزشی است که نیازمند حمایت مردم و مسئولین فرهیخته برای حفاظت و مرمت آن خواهد بود.

خانه آقا سید علی حسینی از بنا‌های دوره قاجار به شمار می‌رود.