مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: با پیگیری این اداره کل و هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، امکان ثبت‌نام متقاضیان هفت شهر دیگر استان در طرح نهضت ملی مسکن فراهم شد.

وحید داعی افزود: این شهرها شامل سربیشه، دیهوک، درح، اسفدن، شوسف، طبس مسینا و گزیک هستند و با فراهم شدن زمین مورد نیاز در این هفت شهر در حال حاضر امکان ثبت‌نام برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در ۲۵ شهر استان خراسان جنوبی وجود دارد.

وی گفت: اکنون سامانه برای ثبت‌نام در ۲۵ شهر خراسان جنوبی از جمله بیرجند، طبس، فردوس، نهبندان، بشرویه، سرایان، سربیشه، اسلامیه، حاجی‌آباد، خوسف، خضری دشت بیاض، اسدیه، نیمبلوک، طبس مسینا، سه‌قلعه، عشق‌آباد، آرین شهر، اسفدن، شوسف، دیهوک، ارسک، درح، قهستان، گزیک و زهان باز است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثمن، نام‌نویسی کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار داشت: پیش از این سامانه ثمن (نهضت ملی مسکن) برای ۱۸ شهر خراسان جنوبی که زمین مورد نیاز در آنها تامین شده، باز شد و از آغاز نام‌نویسی متقاضیان در این سامانه (۲۸ مهر امسال) تاکنون ۱۷ هزار و ۸۲۸ نفر در استان خراسان جنوبی موفق به ثبت‌نام شده‌اند.

وی افزود: تمامی مزایای موجود در طرح جهش تولید مسکن مشمول افرادی که برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کردند نیز خواهد شد و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

ثبت‌نام‌ متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که در دولت سیزدهم اجرایی شد، از روز چهارشنبه ۲۸ مهر امسال در سامانه ثمن (saman.mrud.ir) آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

سامانه ثمن یک ماه پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن توسط رییس جمهوری، راه‌اندازی شد که براساس آن متقاضیان مسکن با رعایت چهار شرط تاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت بخش خصوصی، استفاده نکردن از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب در بخش زمین و مسکن و پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، امکان ثبت‌نام در سامانه را دارند.

متقاضی پس از ثبت‌نام نهایی می‌تواند وضعیت همه مراحل کار خود را از طریق بخش «مشاهده و پیگیری درخواست» در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی tem.mrud.ir پیگیری کند.

خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند ۱۱ شهرستان و ۳۱ شهر دارد.