با تامین نیروی متخصص و تجهیزات چرخه درمان ناباروری در خراسان جنوبی تکمیل شد.

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تاکنون به علت نبود نیروی متخصص و برخی تجهیزات ، قسمتی از درمان ناباروری در استان انجام می شد و قسمت (ivf) ناقص بود که با تامین نیروی متخصص و تجهیزات چرخه درمان ناباروری در خراسان جنوبی تکمیل شد.

احمدی افزود: تجهیزاتی که از قبل تهیه شده بود نصب و راه اندازی شده و دو متخصص فوق تخصص در این مرکز فعال هستند.

وی افزود: با تکمیل چرخه درمان ناباروری در استان ، همه درمان‌های ناباروری اولیه ، درمان و ivf در حال حاضر در استان انجام می شود و مرکز ناباروی استان از سطح دو به سطح یک تبدیل شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفت: از شروع فعالیت مرکز  در سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از دوهزار و ۱۰۰ پرونده در خصوص ناباروی تشکیل شده ، زوج‌ها درمان و ۱۱۱ فرزند هم تاکنون متولد شده اند.

 

احمدی افزود:اعتبارات این مرکز از اعتبارات مرکز جامع بیماران خاص هزینه شده و تجهیزات آن در سال ۹۶ با هزینه ۳ میلیارد و ۵۰۰ خریداری شده است.