🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در طرح بازآفرینی شهری در استان، اقدامات خوبی شده اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
فرهادی با بیان این مطلب در حاشیه جلسه بررسی مسائل حاشیه نشینی و سکونتگاه‌ های غیر رسمی که به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ ها دهیاری‌های کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد: ارگان های مختلف از جمله شهرداری، راه و شهرسازی و نهاد بازآفرینی شهری که به نوعی سازمان مردم نهاد است و مردم در آن دخیل می باشند، اقدامات مؤثری در زمینه حاشیه نشینی انجام داده اند.
🔹وی تأکید کرد: تکمیل طرح و پروژه های در دست اقدام این حوزه ها، نتایج مطلوبی را در بحث زیباسازی شهرهای استان به همراه خواهد داشت.
🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: موضوع اصلی در بحث بازآفرینی شهری، توجه به اشتغال افراد ساکن در هر منطقه به جهت ایجاد زمینه های خودکفایی و افزایش درآمدهای خانواده ها در این مناطق است.
🔹فرهادی با اشاره به آسیب هایی که خانواده های ساکن در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاه های غیر رسمی را تهدید می کند، اظهار داشت: از دفتر اجتماعی استانداری درخواست شده با ورود پررنگ تر به این موضوع و انجام مطالعات میدانی لازم، آسیب ها را شناسایی نموده، برای مهار و برون رفت از آنها طرح و برنامه عملیاتی ارائه نماید.
🔹وی تأکید کرد : هدف از این کار، بهبود شراط زندگی برای افراد ساکن در این مناطق است.

🔹فرهادی با اشاره به آسیب هایی که خانواده های ساکن در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاه های غیر رسمی را تهدید می کند، اظهار داشت: از دفتر اجتماعی استانداری درخواست شده با ورود پررنگ تر به این موضوع و انجام مطالعات میدانی لازم، آسیب ها را شناسایی نموده، برای مهار و برون رفت از آنها طرح و برنامه عملیاتی ارائه نماید.
🔹وی تأکید کرد : هدف از این کار، بهبود شراط زندگی برای افراد ساکن در این مناطق است.
🔹شایان ذکر است؛ در این جلسه که به ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها دهیاری‌های کشور و با حضور معاونین هماهنگی امور عمرانی، مدیران کل دفاتر شهری و شوراها،مدیران کل دفاتر فنی و مدیران کل دفاتر امور اجتماعی استانداری ها، مدیران کل راه و شهرسازی و شهرداران کل کشور برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر درخصوص همسو کردن اقدامات و فعالیت های دستگاه‌ های اجرایی، راهکارها و هماهنگی های قانونی لازم در جهت بهبود شرایط سکونتگاه های غیر رسمی مورد بررسی قرار گرفت.