فرماندار بیرجند گفت: تکمیل زیرساخت‌های شهرک صنوف آلاینده بیرجند نیازمند اعتبارات میلیاردی است که باید از محل سفر رئیس جمهور تأمین شود.

 

فاضلی فرد فرماندار بیرجند گفت: شهرک صنوف آلاینده در بیرجند نیازمند تکمیل زیرساخت‌های لازم مانند برق پایدار، انتقال گاز، مرتفع کردن مشکل جاده و آسفالت آن است.

او افزود: برای تکمیل این زیرساخت‌ها اعتبارات میلیاردی نیاز است که باید از محل سفر دوم رئیس جهمور به استان که در مهر اتفاق می افتد، تأمین شود.

فاضلی فرد بیان کرد: به طور مثال برای تأمین برق پایدار شهرک، ۵۷ دستگاه ترانسفر نیاز است که تاکنون ۱۶ دستگاه نصب شده است و برای تکمیل آن  ۳۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

فرماندار بیرجند افزود: برای دسترسی به این شهرک از سه نقطه مختلف، به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

او در ادامه گفت: با توجه به اینکه شهرک در مسیر رودخانه شکراب قرار دارد برای ایمن سازی آن در برابر سیلاب نیاز به ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار است که تأمین آن از بودجه استانی امکان پذیر نیست.

فاضلی فرد تصریح کرد: موضوع دیگری که در مورد این شهرک وجود دارد بحث گازرسانی است که آسفالت شکافی برای انتقال گاز پایدار به شهرک نیز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار می‌طلبد.