توییت صفحه رسمی سایت رهبرانقلاب درباره وجود توان داخلی برای ساخت خودروی با کیفیت و کم مصرف