#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تولید ۶۰۰ تن بذر اصلاح شده پنبه رقم خرداد در استان خبر داد.

 

حسینی گفت: تنها بخشی از بذور اصلاح شده مورد نیاز در استان خودمان تولید می‌شود و بخشی از آن مانند سورگوم از مغان، ذرت، هندوانه و سایر بذور از استان‌های دیگر تامین می‌شود.

او گفت: عملکرد تولید هندوانه در هر هکتار با بذر‌های اصلاح شده ۴۰ تن، ۷۰ تن و گندم ۵ تن است که عملکرد بهتری را نسبت به بذر‌های سنتی دارد.

حسینی گفت: یکی از سیاست‌های جهاد کشاورزی جایگزین کردن ارقام اصلاح شده پر بازده و مقاوم با شرایط اقلیمی با بذور سنتی است؛ هر ساله در استان گندم، جو، تریتیکاله و پنبه توسط شرکت‌های تولید کننده بذر تولید و با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان توزیع می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی ۴ عامل تولید کننده بذر، جو، تریتیکاله و یک عامل تولید کننده پنبه رقم خرداد داریم که توانسته ۶۰۰ تن پنبه را تولید و علاوه بر تامین نیاز استان به این بذر‌ها را به استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، فارس و گلستان صادر کند.

کشت ۴۰۰ هکتار بذر اصلاح شده جو در استان

حسینی مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بذر‌های اصلاح شده کارایی بالاتری در استفاده از نهاده‌ها دارند و می‌تواندعملکرد تولید در مزرعه را افزایش و به تبع آن درآمد بالایی را نصیب کشاورزان کنند.

او گفت: بذر‌های اصلاح شده در مقابل تنش خشکی، شوری و آفات مقاوم‌تر هستند و درصد خساراتی که به مزارع بذر‌های اصلاح شده وارد می‌شود بسیار کمتر از مزارع بذر‌های سنتی است.

حسینی گفت: برای کشت دانه‌های روغنی، نباتات صنعتی و دانه‌های علوفه‌ای از بذر‌های اصلاح شده استفاده می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال زراعی امسال چهارصد و ۱۵ هکتار از اراضی استان به کشت ارقام اصلاح شده جو و ۳۶۱ هکتار به کشت گندم اختصاص یافته است.