طرح تولید کنسانتره سنگ آهن با سرمایه گذاری ۹ میلیون دلاری به زودی به بهره برداری رسمی می‌رسد.

مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی به منظور بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه تولید کنسانتره سنگ آهن شهرستان زیرکوه، از این پروژه بازدید کرده و مسائل و مشکلات پیش روی پروژه را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه پروژه تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در مرحله بهره برداری آزمایشی است، بیان کرد: ماشین آلات پروژه با مشارکت سرمایه گذار خارجی، از کشور چین وارد شده است.

ذاکریان با اشاره به اینکه سنگ آهن مورد نیاز پروژه از محل معادن سنگان خواف و معادن شهرستان زیرکوه تامین می‌شود، ادامه داد: درحال حاضر برق مورد نیاز پروژه به میزان ۲ مگاوات تأمین شده است.

وی بیان کرد: درخواست مساعدت دستگاه های خدمات رسان استان به منظور تأمین آب موردنیاز پروژه و سوخت ماشین آلات از سوی سرمایه گذار مطرح شد، که پیگیری ها در این زمینه در حال انجام است.

به گفته وی مجوز سرمایه گذاری خارجی پروژه تولید کنسانتره سنگ آهن زیرکوه با مشارکت ۹۰ درصدی سرمایه گذار خارجی تبعه کشور چین و با سرمایه گذاری بالغ بر ۹ میلیون دلار در آذر ماه سال جاری صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه، علاوه بر ارزآوری و ورود تکنولوژی به کشور، ۸۰ نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور