گفت: احتمال توفان و گرد و خاک در مرز شرقی خراسان جنوبی تا پایان هفته قابل پیش بینی است.

زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: مطابق با الگوی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته کماکان گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و در مرز شرقی احتمال توفان و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

او افزود: به لحاظ دمایی تا صبح چهارشنبه روند تغییرات دما افزایشی است و هوا گرمتر می‌شود.

زارعی بیان کرد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده روند تغییرات دما کاهشی است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته طبس با حداکثر دمای ۴۵ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه و بیرجند با حداقل دمای ۱۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

او اظهار کرد: حداکثر دما در روز گذشته در مرکز استان به ۳۶ درجه سلسیوس رسیده و امروز در گرمترین ساعات حداکثر دما به ۳۸ درجه سلسیوس می رسد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور