#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸خوراکی خود را به دیگران تعارف نکنید
🔸ممنوعیت دست دادن و بغل کردن دوستان و معلمان
🔸شستن مرتب دست‌ها با صابون به مدت ۲۰ثانیه
🔸حفظ فاصله ۲ متری با دیگر دانش آموزان
🔸ممنوعیت خرید از بوفه مدارس
🔸 استفاده از ماسک
🔸 مصرف غذا در بسته‌بندی مناسب
🔸 به همراه داشتن محلول ضدعفونی
🔸 نگهداری لباس مدرسه در محل جداگانه در خانه
🔸شستن هفتگی و جداگانه لباس‌های مدرسه