غلامرضا اشرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در استان تشریح کرد: پرداخت بیش از ۳۴۵۱ میلیارد ریال در استان در راستای اجرای طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تعداد۲۸۲۹ طرح و پیش بینی ایجاد ۶۳۲۸ فرصت شغلی در استان از جمله اقدامات موثر در کاهش نرخ بیکاری در استان بوده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: صدور تعداد ۱۳۱۸ مجوز مشاغل خانگی توسط این اداره کل و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط در قالب ۱۲۸۰ مجوز مستقل و ۳۸ مجوز به صورت پشتیبان در سال ۹۸ و معرفی ۵۵۵ طرح مشاغل خانگی به مبلغ ۷۳ میلیارد ریال از محل سهمیه سال ۹۸ استان به موسسات عامل جهت دریافت تسهیلات که از این تعداد، ۵۶ میلیارد ریال از سوی بانکهای عامل تا پایان سال ۹۸ پرداخت شده است؛ از دیگر اقدامات در این خصوص می باشد.

اشرفی ادامه داد: بکارگماری ۱۶۷۶ نفر از طریق دفاتر کاریابی غیردلتی استان بطوریکه در همیم مدت تعداد ۴۸۵۱ فرصت شغلی کسب شده برای تعداد ۲۸۶۴ نفر جوینده کار ثبت نامی از طریق دفاتر کاریابی بدست آمده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار داشت: اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار برای بیش از ۱۴۰۰ نفر مهارت آموز، تشکیل ۷۳ تعاونی و ایجاد ۱۲۳۲ فرصت شغلی از طریق تعاونی های تولیدی، خدماتی و توزیعی در استان و جذب ۳۳۵۹ نفر عضو جدید در تعاونی ها  از جمله دیگر اقدامات موثر در کاهش نرخ بیکاری در استان در حوزه کار اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.

اشرفی از افزایش ۳۵۹۹ نفری بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی در پایان سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ خبر داد و گفت: تعداد ۷۷۰۴۹ نفر بیمه شده اجباری در پایان سال ۹۷ ، در پایان سال ۹۸ به ۸۰۶۴۸ نفر بیمه شده اجباری در استان رسیده ایم که این موضوع خود نشان از افزایش نیروی کار جدید و رونق اقتصادی استان دارد.