🔹استاندار خراسان جنوبی بر توسعه مبادلات تجاری با کشور افغانستان تأکید کرد.
ملانوری با سفر به شهرستان های نهبندان، سربیشه و درمیان از بازارچه های مرزی دو کوهانه، ماهیرود و گلورده بازدید کرد.
🔹ملانوری با اشاره به اهمیت توسعه مبادلات تجاری با کشور افغانستان، بر حفظ امکانات موجود در بازارچه ها و همچنین توسعه زیرساخت های آن ها نیز تأکید نمود.
🔹وی در بازدیدهای روز گذشته، شرایط بازارچه های موجود در این مناطق مرزی را نیز از نزدیک رصد کرد.
🔹استاندار با اشاره به موقعیت و ظرفیت بازارچه ها اظهار داشت: موضوع فعال شدن بازارچه های مرزی یزدان از اولویت های استان و در حال پیگیری است.
🔹ملانوری اظهار امیدواری کرد؛ با تحقق این موضوع، زمینه توسعه مبادلات تجاری با افغانستان و از طرفی رونق اقتصادی و اشتغال مرزنشینان منطقه فراهم شود.
🔹وی متذکر شد: توسعه مبادلات تجاری در مرزهای استان، درآمد مرزنشینان را متأثر ساخته، شرایط زندگی در مرز را تسهیل می کند.
به گفته وی؛ افغانستان، بازار بکری است که می تواند برای عرضه تولیدات و توانمندی های استان، فرصت خوبی باشد.
🔹استاندار ضمن بازدید از بازارچه ها از سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در بازارچه های مرزی استان گفت.
🔹ملانوری تأکید کرد: با توجه به جایگاه این بازارچه ها در اقتصاد استان باید برای حفظ و نگهداشت امکانات موجود تلاش کنیم.
🔹وی اظهار داشت: چنانچه توسعه روابط با افغانستان، زیر ساخت هایی را لازم داشته باشد، می بایست با برنامه ریزی نسبت به تأمین آن ها اقدام نماییم.