این روزها، روزهای پرکاری در خراسان جنوبی است. روزهایی که همه مدیران استان، به مدیران عملیاتی با رویکرد خدمت به مردم تبدیل شده‌اند و دلیل ان هم روحیه عملیاتی و بی‌تعارف معتمدیان استاندار است. معتمدیان، کاتالیزوری شد برای تبدیل توان بالقوه به بالفعل مدیران. مطمئنا روزی و روزگاری، این عملیاتی شدن مدیران در استان برای این استان بهره‌ها خواهد داشت. چرا که این روحیه مردمی و عملیاتی در آینده مدیریتشان، ساز و کاری خاص ترتیب خواهد داد.

اما گویا این وضعیت برای عده‌ای از افراد ناخوشایند افتاده است و کم‌کم شاهد شروع خرده‌گیری‌های آنان از عملکرد آقای استاندار هستیم. همه انسان‌ها همیشه موافقان و مخالفینی دارند، در غیر این صورت باید به عملکرد آن افراد شک نمود. مسلما نقد درست باعث پیشرفت و توسعه فردی و اجتماعی است، در صورتی که به صورت نقد سازنده مطرح شود و نه خرده‌گیری. از این افراد باید سوال کرد که تاکنون کدام مقام استاندار را در خراسان جنوبی مشاهده کرده‌اند که بارها به دورترین نقاط استان سفر کرده است. این اقدام حتی در سمت فرمانداران شهرستانی اتفاق نیفتاده است تا چه رسد در سمت استانداری.

این روزها، اگر کسی از معتمدیان در مورد خراسان جنوبی سوال کند، او با چنان دقتی استان را توصیف  و تفسیر خواهد کرد که گویی در اینجا متولد شده است و با توانمندی‌ها و مشکلات آن، سالهاست دست و پنجه نرم می‌کند. او انچنان مدیران خوابزده استان را بیدار کرده است که در این چهارده و سال اندی که از استان شدن این سرزمین می‌گذرد، بی‌سابقه بوده است. امروز آنچنان مدیران فعال و پویا شده‌اند که که قابل مقایسه با سابق نیست و دلیل آن هم  ساز و کار مدیریت جهادی و عملیاتی معتمدیان است. در کنار بی‌تعارف بودن او در حل مسائل استان، توانایی تربیت مدیر را هم باید به خصوصیاتش اضافه کرد. مدیرسازی آنهم در استانی بسان خراسان جنوبی، خود شاهکاری است عجیب. قسمت عمده آن هم به دلیل الگو بودن ایشان برای مدیران سطوح پایین‌تر است که به آنان می‌آموزد چگونه مدیریت کنند.

به نظر می‌اید این روزها همان‌گونه مسئولان در رکاب معتمدیان برای حل و فصل کردن مشکلات مردم گام بر می‌دارند، اصحاب رسانه نیز باید بسان تمام شرایط خاص، نقش‌آفرینی کنند تا بتوانند در عملیاتی شدن برنامه‌های استاندار سهیم باشند و دردی از آلام این مردم کم گردد. این روزها قرار نیست که معجزه شود، ولی می‌شود همدلانه در کنار روح تازه‌ای که معتمدیان به استان دمیده است، او را همراهی کرد و  مردم را به سمت خودباوری در تولید و کار و اشتغال سوق داد. تا شاید این نهال خدمت در استان با همت مردم و خودباوری‌ آنها شکل بگیرد. این روزها باید با مردم و برای مردم در راستای پیشرفت استانمان بایستیم. این روزها، شروع روزهای طلایی خراسان جنوبی است.