موسوی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ((ره))  خراسان جنوبی اذعان داشت در سال تحصیلی جدید ستاد اجرایی همانند سالهای گذشته پویش مشق احسان را با هدف توزیع پک های نوشت افزار ایرانی اسلامی و حمایت از تولید داخلی در دستور کار خود قرار داده و ۸۰۰۰پک به ارزش هر پک ۱۵۰هزار تومان و مجموع دوازده میلیارد ریال در مناطق هدف و کم برخوردار استان از طریق گروه های جهادی همکار با ستاد توزیع خواهد نمود
ضمنا مشارکت از طریق ثبت گروه های جهادی و فعالین اجتماعی از طریق سایت www.ehsun.ir انجام میپذیرد