چهار هزار و ۸۲۴ قلم لوازم ضروری زندگی بین مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در سال جاری توزیع شد.

مدیر کمیته کل امداد امام خمینی (ره) استان گفت: از ابتدای سالجاری برای تهیه لوازم ضروری زندگی خانواده های زیرپوشش این نهاد  ۱۹۶ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال هزینه شده است.

سلم آبادی افزود: خرید و اهدای لوازم ضروری زندگی به مددجویان با هدف تأمین، بخشی از وسایل مورد نیاز و آسایش آنها انجام می شود .

وی با اشاره به اینکه این وسایل از تولیدات داخلی و شامل کولر آبی، بخاری گازی ، فرش، یخچال، ، تلویزیون، آبگرمکن و سایر اقلام مورد نیاز بوده است  گفت: براساس نیازسنجی های انجام شده به منظور تامین نیازهای ضروری تمامی خانوارهای زیرپوشش، ضمن قدردانی از مشارکت و همراهی خیران، برای هم افزایی کمکهای مردمی و ظرفیت های موجود در سازمانها و نهادها نیاز به توجه هر چه بیشتر مسئولان است تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای ضروری اقشار آسیب پذیر جامعه باشیم.