#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

تور بیرجند گردی اصحاب رسانه به همت خانه مطبوعات با همکاری انجمن گردشگری پایدار خراسان جنوبی برای اولین بار در بیرجند برگزار گردید در این تور رسانه ایی و بیرجند شناسی اصحاب رسانه بعد از طرف صبحانه کاری از اثار تاریخی شاخص بیرجند بازدید کردند و مدیر انجمن گردشگری پایدار و  دکتر سمانه سالاری مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی در این تور حضور داشتند .  احمد کاشانی مدیر عامل انجمن گردشگری پایدار به صورت تخصصی و حرفه ای نسبت به معرفی آثار تاریخی بازدید شده برای خبرنگاران اقدام کرد