استاندار خراسان جنوبی در دیدار با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر توجه ویژه وزارت علوم به دانشگاه‌های استان تأکید کرد.

جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، امروز دوشنبه ۱۱ مهر با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کرد.

در این دیدار که در بدو ورود معاون وزیر و در پاویون فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند انجام شد، درخصوص مسایل مختلف دانشگاه‌های استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

استفاده از ظرفیت‌هایی همچون سفر رئیس جمهور و اعتبارات وزارتخانه برای کمک به توسعه زیرساخت‌ها در دانشگاه‌های استان از جمله محورهای این گفتگو بود.

گفتنی است؛ این دیدار با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و جمعی از مدیران و رؤسای دانشگاه‌های استان انجام شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور